TÜRK, M., ve F. ORHAN. “Sağlık Kuruluşları Ve Hastanelerde Finansal Risk Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 4, sy 1, Mart 2023, ss. 68-91, doi:10.26677/TR1010.2023.1208.