Gümrah, A. “Lojistik Maliyetler Ve Firma Performansına Etkisi: Borsa İstanbul Gıda Sektöründe Bir Uygulama”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 3, sy 3, Eylül 2022, ss. 351-62, doi:10.26677/TR1010.2022.1100.