Ataman Gökçen, B., ve P. Çavuş. “Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi Ve Bir Araştırma”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 3, sy 3, Eylül 2022, ss. 271-97, doi:10.26677/TR1010.2022.1096.