Akbaba, C. “Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 3, sy 2, Haziran 2022, ss. 70-89, doi:10.26677/TR1010.2022.1021.