Mansur, F. “Sağlık İletişiminde Yaşanan Sorunların Hekimlere Yönelik Şiddete Etkisi”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 3, sy 1, Mart 2022, ss. 57-69, doi:10.26677/TR1010.2022.964.