Erturan, İlkay E. “Denetçi Adaylarının Denetimde Kanıt Kavramına Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 2, sy 1, Mayıs 2021, ss. 123-42, doi:10.26677/TR1010.2021.706.