Şahin, O. N. “Lisans Düzeyi Muhasebe Dersi Öğrencilerinin Muhasebe Etiği Algısı: Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme Ve İktisat Bölümleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 2, sy 1, Nisan 2021, ss. 94-102, doi:10.26677/TR1010.2021.703.