Özcan, M., ve M. Günlük. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 2, sy 1, Nisan 2021, ss. 76-93, doi:10.26677/TR1010.2021.702.