Bayazıt Hayta, A., ve T. Yavuzarslan. “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Perakende Ticaret Şirketleri Hisse Senetlerinin Performansının Treynor Oranı Ile Ölçüm”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 2, sy 1, Mart 2021, ss. 25-39, https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/33.