Kıral, M. “Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 1, sy 2, Nisan 2021, ss. 143-61, doi:10.26677/TR1010.2020.437.