Kurnaz, E., ve S. N. Karadoğan. “Muhasebede Hata Ve Hilelerin Meslek Etiği Açısından İncelenmesi: Erzincan İli Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 1, sy 2, Nisan 2021, ss. 125-42, doi:10.26677/TR1010.2020.436.