Yükçü, S., ve M. Y. İçerli. “Güneş Enerjisi Vak’a Analizi”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 4, sy 3, Eylül 2023, ss. 284-90, doi:10.26677/TR1010.2023.1295.