Sağlar, J., ve B. Tanrısınatapan. “Aile Şirketlerinde Denetim Ve Aile Anayasasına Duyulan İhtiyaç Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Akademisi Dergisi, c. 4, sy 3, Eylül 2023, ss. 222-38, doi:10.26677/TR1010.2023.1279.