[1]
O. Y. ATASEL, “Serbest Nakit Akışları ve Nakit Akış Oranları ile Kârlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, İSAKDER, c. 4, sy 1, ss. 52–67, Mar. 2023.