[1]
E. Orhaner ve İlknur Arslan Çilhoroz, “Özel Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye-Almanya Örneği”, İSAKDER, c. 1, sy 2, ss. 88–101, Nis. 2021.