[1]
S. Yükçü ve M. Gülmez Özdemir, “Bilginin Kalite Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi: Graf Zeppelin Örneği”, İSAKDER, c. 3, sy 4, ss. 389–401, Ara. 2022.