[1]
B. Ataman Gökçen ve P. Çavuş, “Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma”, İSAKDER, c. 3, sy 3, ss. 271–297, Eyl. 2022.