[1]
C. Akbaba, “Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”, İSAKDER, c. 3, sy 2, ss. 70–89, Haz. 2022.