[1]
F. Mansur, “Sağlık İletişiminde Yaşanan Sorunların Hekimlere Yönelik Şiddete Etkisi”, İSAKDER, c. 3, sy 1, ss. 57–69, Mar. 2022.