[1]
İlkay E. Erturan, “Denetçi Adaylarının Denetimde Kanıt Kavramına Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme”, İSAKDER, c. 2, sy 1, ss. 123–142, May. 2021.