[1]
U. Karahan ve M. Karahan, “Envanter Defterinin Bağlantısal Bütünsellik Çerçevesinde Dijitalleşmesinin Denetime Etkisi”, İSAKDER, c. 2, sy 1, ss. 103–122, May. 2021.