[1]
O. N. Şahin, “Lisans Düzeyi Muhasebe Dersi Öğrencilerinin Muhasebe Etiği Algısı: Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme ve İktisat Bölümleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, İSAKDER, c. 2, sy 1, ss. 94–102, Nis. 2021.