[1]
M. Özcan ve M. Günlük, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi”, İSAKDER, c. 2, sy 1, ss. 76–93, Nis. 2021.