[1]
Şükran Öktem ve . M. Öztoprak, “İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme”, İSAKDER, c. 1, sy 2, ss. 162–176, Haz. 2020.