[1]
M. Kıral, “Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği”, İSAKDER, c. 1, sy 2, ss. 143–161, Nis. 2021.