[1]
Özlem Koçakoğlu, “Üretim Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) Göre Hesaplanması ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Kullanılarak Muhasebeleştirilmesi: Ampul Üretim Örneği”, İSAKDER, c. 4, sy 3, ss. 311–327, Eyl. 2023.