[1]
S. Yükçü ve M. Y. İçerli, “Güneş Enerjisi Vak’a Analizi”, İSAKDER, c. 4, sy 3, ss. 284–290, Eyl. 2023.