[1]
J. Sağlar ve B. Tanrısınatapan, “Aile Şirketlerinde Denetim ve Aile Anayasasına Duyulan İhtiyaç Üzerine Bir İnceleme”, İSAKDER, c. 4, sy 3, ss. 222–238, Eyl. 2023.