Orhaner, E. ve Arslan Çilhoroz, İlknur (2021) “Özel Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye-Almanya Örneği”, İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), ss. 88–101. Erişim adresi: https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/9 (Erişim: 27 Mayıs 2024).