Gümrah, A. (2022) “Lojistik Maliyetler ve Firma Performansına Etkisi: Borsa İstanbul Gıda Sektöründe Bir Uygulama”, İşletme Akademisi Dergisi, 3(3), ss. 351–362. doi: 10.26677/TR1010.2022.1100.