Ataman Gökçen, B. ve Çavuş, P. (2022) “Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma”, İşletme Akademisi Dergisi, 3(3), ss. 271–297. doi: 10.26677/TR1010.2022.1096.