Akbaba, C. (2022) “Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”, İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), ss. 70–89. doi: 10.26677/TR1010.2022.1021.