Mansur, F. (2022) “Sağlık İletişiminde Yaşanan Sorunların Hekimlere Yönelik Şiddete Etkisi”, İşletme Akademisi Dergisi, 3(1), ss. 57–69. doi: 10.26677/TR1010.2022.964.