AKPINAR, A. ve GÜLEÇ, U. T. (2021) “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi: Bir Otel İşletmesinde Uygulama”, İşletme Akademisi Dergisi, 2(3), ss. 254–283. doi: 10.26677/TR1010.2021.852.