Erturan, İlkay E. (2021) “Denetçi Adaylarının Denetimde Kanıt Kavramına Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme”, İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), ss. 123–142. doi: 10.26677/TR1010.2021.706.