Şahin, O. N. (2021) “Lisans Düzeyi Muhasebe Dersi Öğrencilerinin Muhasebe Etiği Algısı: Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme ve İktisat Bölümleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), ss. 94–102. doi: 10.26677/TR1010.2021.703.