Özcan, M. ve Günlük, M. (2021) “Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi”, İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), ss. 76–93. doi: 10.26677/TR1010.2021.702.