Bayazıt Hayta, A. ve Yavuzarslan, T. (2021) “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Perakende Ticaret Şirketleri Hisse Senetlerinin Performansının Treynor Oranı ile Ölçüm”, İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), ss. 25–39. Erişim adresi: https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/33 (Erişim: 16 Haziran 2021).