Kıral, M. (2021) “Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği”, İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), ss. 143–161. doi: 10.26677/TR1010.2020.437.