Kurnaz, E. ve Karadoğan, S. N. (2021) “Muhasebede Hata ve Hilelerin Meslek Etiği Açısından İncelenmesi: Erzincan İli Örneği”, İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), ss. 125–142. doi: 10.26677/TR1010.2020.436.