Şahin, S. (2021) “Türkiye’de ki Üniversitelerde Sağlık Yönetimi Eğitiminde Muhasebe ve Finansman Dersleri Durum Analizi”, İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), ss. 102–124. doi: 10.26677/TR1010.2020.435.