Koçakoğlu, Özlem (2023) “Üretim Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) Göre Hesaplanması ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Kullanılarak Muhasebeleştirilmesi: Ampul Üretim Örneği”, İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), ss. 311–327. doi: 10.26677/TR1010.2023.1297.