Sağlar, J. ve Tanrısınatapan, B. (2023) “Aile Şirketlerinde Denetim ve Aile Anayasasına Duyulan İhtiyaç Üzerine Bir İnceleme”, İşletme Akademisi Dergisi, 4(3), ss. 222–238. doi: 10.26677/TR1010.2023.1279.