ÇORAK, Kağan, ve Ender GÜLER. 2023. “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performans Analizi: Türkiye Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi 4 (1):16-34. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1205.