Yükçü, Süleyman, ve Merve Gülmez Özdemir. 2022. “Bilginin Kalite Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi: Graf Zeppelin Örneği”. İşletme Akademisi Dergisi 3 (4):389-401. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1164.