Gümrah, Abdurrahman. 2022. “Lojistik Maliyetler Ve Firma Performansına Etkisi: Borsa İstanbul Gıda Sektöründe Bir Uygulama”. İşletme Akademisi Dergisi 3 (3):351-62. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1100.