Ataman Gökçen, Başak, ve Pınar Çavuş. 2022. “Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi Ve Bir Araştırma”. İşletme Akademisi Dergisi 3 (3):271-97. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1096.