Akbaba, Caner. 2022. “Lojistik Yönetiminde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”. İşletme Akademisi Dergisi 3 (2):70-89. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1021.