Mansur, Fatma. 2022. “Sağlık İletişiminde Yaşanan Sorunların Hekimlere Yönelik Şiddete Etkisi”. İşletme Akademisi Dergisi 3 (1):57-69. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.964.