AKPINAR, Aynur, ve Utku Tevfik GÜLEÇ. 2021. “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi: Bir Otel İşletmesinde Uygulama”. İşletme Akademisi Dergisi 2 (3):254-83. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.852.